Sa Pagitan ng mga Patlang

Sa pagitan ng mga patlang
May mumunting sundot ng ngiti at tuwa
Habang nakatunghay sa malamig na umaga
Nababalot ng hamog ang kapaligiran
Habang araw ay buong tapang
Nagsaboy ng kanyang init

Kahit hindi gaanong sumisigid sa kaibuturan
Dama ang puno ng pagmamahal at pagpapala
Sa puso ay pumukaw
Nagdudulot ng ngiti sa mga labi
Habang puso at kaluluwa
Pinupunan ng init at pandama

Salamat sa magandang umaga.

Nakahimpil na trein, Schipol, NL
9:16 ng umaga
6 Oktubre 2018

Advertisements